วันที่

22 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 02 436 5842

สถานที่เจาะ : ห้องเฟื่องฟ้า 1 อาคารนันทนาการ กฟผ.

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.