วันที่

07 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา

556 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.