วันที่

30 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี

70/1 ม.1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 02769 5202

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารไฟฟ้าขัดข้อง (ใต้โดม)

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.