วันที่

01 ก.พ.

เวลา

09:00 - 15:00

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

104 ม.2 ซ.9 ถนนเอกมัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  –

สถานที่เจาะ : วัดประทุนนอก ซ.เอกมัย 9 เขตจอมทอง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.