วันที่

11 ส.ค.

เวลา

09:30 - 15:00

การประปานครหลวง

400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 504 0123 ต่อ 1154

สถานที่เจาะ : อาคารอเนกประสงค์สำนักงานใหญ่

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.