วันที่

07 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 229 9337

สถานที่เจาะ : ห้องนิทรรศการชั้น 2 อาคาร B, ห้องรับรองอาคารโอบี ริมน้ำ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.