วันที่

04 พ.ย.

เวลา

13:30 - 15:00

กองโรงงานช่างกล สํานักการคลัง

3955 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 248 1824

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.