วันที่

15 ต.ค.

เวลา

09:00 - 12:00

กองแพทย์ กรมชลประทาน สามเสน

811 ถนนสามเสน แขวงสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 241 0741 ต่อ 2442

สถานที่เจาะ : หน้าตึกกองแพทย์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.