วันที่

19 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สวนรื่นฤดี ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2241 4045

สถานที่เจาะ : ห้องอาหาร ชั้น 1 อาคารรื่นฤดี

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.