วันที่

23 ก.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

206 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2279 3557

สถานที่เจาะ : หน้าแหล่งสมาคม

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.