วันที่

20 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

206 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2279 3557

สถานที่เจาะ : แหล่งสมาคมนายทหาร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.