วันที่

05 เม.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

กองบัญชาการตำรวจนครบาล

323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 280 5093

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมใหญ่

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.