วันที่

30 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

999 ถ.สุวรรณภุมิ 4 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารกองบัญชาการ (หลังใหม่)

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.