วันที่

01 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กองบัญชาการกองทัพไทย

127 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2586 7360

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมสำนักงานแพทย์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.