วันที่

16 ก.พ.

เวลา

09:00 - 15:00

กองบัญชาการกองทัพไทย

127 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2586 7360

สถานที่เจาะ : สโมสร บก.ทท.

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.