วันที่

14 ม.ค.

เวลา

09:00 - 12:00

ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

17 รามอินทรา 2/1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 521 1143

สถานที่เจาะ :สโมสรนายทหาร สัญญาบัตร ศูนย์รักษาความปลอดภัย

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.