วันที่

31 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

29 ถ.วิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 354 6137

สถานที่เจาะ : อาคารศึกษาฝึกอบรม 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.