วันที่

20 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กองบังคับการปราบปราม

ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมชั้น 2

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.