วันที่

14 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

85/1 ม.2 ถงแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร้ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 0 2016 2669 ต่อ 506

สถานที่เจาะ : คอนเวนชั่นฮอล อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.