วันที่

22 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอน เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2016 2669 

สถานที่เจาะ : ลานน้ำพุ หน้าอาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.