วันที่

01 เม.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

กองทัพภาคที่ 1

ถนนราชดำเนินอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 280 3977

สถานที่เจาะ :  ห้องประชุมใหญ่ กองทัพภาคที่ 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.