วันที่

12 พ.ย.

เวลา

09:30 - 15:00

กองความปลอดภัยแรงงาน

18 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :02 449 128 ต่อ 721

สถานที่เจาะ : ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.