วันที่

21 พ.ค.

เวลา

12:00 - 15:30

กองกษาปณ์

13/1 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 0 2834 8300-50 Ext.1103-4

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม ชั้น 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.