วันที่

21 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน

400/22 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 470 1683

สถานที่เจาะ :ข้างอาคาร (ทิศเหนือ)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.