วันที่

17 พ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กลุ่มเซ็นทรัล ศูนย์กระจายสินค้าบางนา

105-106 ซ.คุปรัฐ ถ.บางนา-ตราด กม.20 ต.ศรีษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

โทรศัพท์ : 0 2136 3075 ต่อ 721

สถานที่เจาะ : (เช้า)New DC คลองส่งน้ำ , (บ่าย)หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.