กลุ่มเซนทรัล อาคารชุดมโนรม

วันที่

04 ก.พ. - 05 ก.พ.

เวลา

09:00 - 15:00

กลุ่มเซนทรัล อาคารชุดมโนรม

3354 ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 249 4161 ต่อ 151

สถานที่เจาะ : ข้างอาคารมโนรม(ฝั่งสิรินรัตน์)


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.