วันที่

28 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กลุ่มบริษัททิปโก้

118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 273 6000 ต่อ 7101

สถานที่เจาะ : อาคารทิปโก้ 2 ชั้น 5

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.