วันที่

26 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย

1122 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 624 1111 ต่อ 4204

สถานที่เจาะ : ห้องขอบฟ้าชั้น 24 (จอดรถชั้น G)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.