วันที่

09 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพลินจิต

550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2296 2445

สถานที่เจาะ :  ห้อง Chillax ชั้น 22

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.