วันที่

10 มิ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

กระทรวงแรงงาน

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 232 1157

สถานที่เจาะ :ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5

 

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.