วันที่

26 ม.ค.

เวลา

09:00 - 14:00

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2629 9094

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม 115

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.