วันที่

22 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2629 9094

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม 115

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.