วันที่

06 พ.ย.

เวลา

09:00 - 12:00

กระทรวงอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 202 3086

สถานที่เจาะ : หน้าอาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.