วันที่

12 มี.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อาคารกรมควบคุมมลพิษ 92 ซอย พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :  0 2265 6168

สถานที่เจาะ : ห้องแถลงข่าว (ห้อง 101)

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.