วันที่

20 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 12:00

กระทรวงคมนาคม

38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2283 3243

สถานที่เจาะ : หน้ากระทรวงคมนาคม

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.