วันที่

15 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

กรมสรรพากร

90 อาคารสรรพากร พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :  0 2272 8173

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมพระอุเทน 1  ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.