วันที่

28 ส.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กรมศุลกากร

1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 667 7799

สถานที่เจาะ : อาคาร 1 ชั้น 1 กรมศุลกากร


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.