วันที่

22 มี.ค.

เวลา

11:00 - 15:00

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2659 6057

สถานที่เจาะ : ประตูทางเข้ากรมฯ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.