วันที่

11 ต.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2109 5100-18

สถานที่เจาะ : ข้างป้อม ประตู 2

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.