วันที่

20 ก.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

กรมป่าไม้

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3  ต่อ 5015

สถานที่เจาะ : หลังอาคารเทียมคมกฤส

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.