วันที่

06 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กรมประชาสัมพันธ์

9 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 613 2323 ต่อ 1823

สถานที่เจาะ : ลานอเนกประสงค์กรมประชาสัมพันธ์

 

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.