วันที่

28 พ.ย.

เวลา

09:00 - 15:00

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 555/2 ชั้น 19-20 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : EnCo F ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.