วันที่

08 ธ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2141 5501

สถานที่เจาะ :ชั้น 2 หน้ากองคลัง ลานเอนกประสงค์ 


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.