วันที่

03 พ.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการอาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2142 7508

สถานที่เจาะ : ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.