วันที่

16 ม.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กรมการขนส่งทางบก

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 271 8803

สถานที่เจาะ : หน้าอาคาร 1

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.