วันที่

31 ก.ค.

เวลา

09:00 - 15:00

กรมการขนส่งทหารบก

2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2241 2773

สถานที่เจาะ : แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.