Be the 1 ทุกคนเป็นที่หนึ่งได้ด้วยการบริจาคโลหิต

ร่วมเป็นที่ 1 กับ 5 เซียนนักตบลูกยางสาวไทย ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยามวิกฤติ ขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ

ขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2563

          World Marrow Donor Association (WMDA) ได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day) เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของการจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่มีอยู่ทั่วโลก

 

          ในปี 2563 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์อาสาสมัครสเต็มเซลล์” ขึ้น ในวันที่ 7- 19 กันยายน 2563 เพื่อรณรงค์เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ รวมถึง ขอบคุณอาสาสมัครและผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่ร่วมกันเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคทางโลหิตได้รับการรักษามากขึ้น

วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2563 “ให้เลือด สุขภาพดี โลกน่าอยู่”

14 มิถุนายน 2563 วันผู้บริจาคโลหิตโลก
Give blood and make the world a healthier place
“ให้เลือด สุขภาพดี โลกน่าอยู่”

🩸การบริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎️ที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยกับผู้ป่วย
ทำให้ผู้ให้และผู้รับ มีความสุขใจ  คุณภาพชีวิตดี สังคมและโลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

1 ล้านคนบริจาคโลหิตเพียงปีละ 1 ครั้ง 6 หมื่นคนที่บริจาคโลหิต 4 ครั้งต่อปี โลหิตไม่เพียงแต่ช่วยชีวิต ขอแค่บริจาคเพิ่ม จาก1 ครั้ง เป็น 2 ครั้งต่อปี Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

Plus 1 ทำไมต้องบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นอีกปีละ 1 ครั้ง

จากสถิติความถี่การบริจาคโลหิตทั่วประเทศ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ปี 2561 พบว่า มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง จำนวน 1 ล้านคน เพียงแค่ทุกคนช่วยกันบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น จาก 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้งต่อปี จะทำให้มีโลหิตเพิ้มขึ้น เพราะโลหิต 1 ถุง สามารถนำไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิต ได้ถึง 3 ชนิด ได้แก่

-เม็ดเลือดแดงเข้มข้น

-เกล็ดเลือดเข้มข้น

-พลาสมา

ก็จะทำให้มีโลหิตนำมารักษาผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น

วิดีทัศน์วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 – Safe blood for all โลหิตปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ

โลหิตที่ดี มีคุณภาพ มาจากใจผู้ให้…สู่ผู้รับ การเตรียมตัวก่อนมาบริจาคโลหิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริจาคโลหิต เพราะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จะทำให้ได้โลหิตที่ดีมีคุณภาพส่งต่อให้กับผู้ป่วย

สปอตรณรงค์บริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

“คุณเคยรู้หรือไม่…โลหิต 1 ถุง ที่บริจาค สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วย…อย่างน้อย 3 ชีวิต” มาร่วมกันบริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎️ ช่วยเหลือผู้ป่วย ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 บริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ