การบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น

ผลงานรางวัลชนะเลิศ การประกวดวิดีโอคลิป ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ ทีม Save As Production #บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน #การบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น

Animation รณรงค์บริจาคโลหิต

การบริจาคโลหิต 1 ถุง สามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต เพราฉะนั้นการบริจาคโลหิตจึงเป็นเรื่องจำเป็น #บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน #การบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น