ส่งความสุข ส่งท้ายปี บริจาคโลหิตสำรองช่วยผู้ป่วย ช่วงหยุดยาวปีใหม่

ส่งความสุข ส่งท้ายปี
บริจาคโลหิตสำรองช่วยผู้ป่วย ช่วงหยุดยาวปีใหม่

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนส่งความสุข ทำบุญบริจาคโลหิต  ส่งท้ายปี ต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 26 – 31 ธันวาคม 2565 (6 วัน) ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับปฏิทินหนูแดงปี 2566 ชุด “คำถามยอดฮิตการบริจาคโลหิต” และ เสื้อยืด “Make a Wish New Year New Life”  เป็นของขวัญปีใหม่

         รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมครอบครัวเป็นจำนวนมาก และมักจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมาก จากข้อมูลศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2565 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน อันตราย (ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 64 – 4 ม.ค. 65) เกิดอุบัติเหตุ เฉลี่ย 2,707 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บมากถึง 2,672 คน และในการรักษาผู้ป่วยจะต้องมีโลหิตสำรองไว้ระหว่างการผ่าตัด 2-3 ยูนิต กรณีที่มีอาการรุนแรง 5-10 ยูนิต ถ้าโลหิตไม่เพียงพอต้องเลื่อนการผ่าตัด  อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงชีวิตได้ ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ต้องเตรียมแผนรับมือกับอุบัติเหตุ รวมไปถึงผู้ป่วยโรคเลือดจำนวนมากที่ต้องได้รับโลหิตในการรักษาทุกวัน

         ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมสำรองโลหิตทุกวัน วันละ 2,500- 3,000 ยูนิต  ตามมาตรฐานงานบริการโลหิต หากมีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต  ในการรักษา รวมทั้ง กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้โลหิตอย่างเร่งด่วนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้ 

บริจาคโลหิตได้ที่ :

 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค)
 • หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ : เดอะมอลล์สาขาบางแค สาขาบางกะปิ สาขางามวงศ์วาน สาขาท่าพระ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม และบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมาขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง), สงขลา และภูเก็ต

ดาวน์โหลดสถานที่บริจาคโลหิตในโครงการฯ

“คิดถึงพ่อ” ชวนทำดีด้วยการบริจาคโลหิต 5 ธันวาคม 2565

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ น้อมรำลึกและสำนึกใน   พระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน และเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงการแพทย์ ทรงสนับสนุนส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “รังสิตานุสรณ์” เพื่อเป็นอาคารที่ทำการบริการโลหิต และเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2512 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ” เพื่อใช้เป็นอาคารที่ทำการบริการโลหิตหลังใหม่ ทรงปรับเปลี่ยนและพัฒนางานด้านต่างๆ ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของนานาอารยประเทศ อาทิ ห้องปฏิบัติการตรวจโลหิตที่ทันสมัย มีโรงงานผลิตถุงบรรจุโลหิต มีการผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิต และผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตมากมาย เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล เป็นผลให้การดำเนินงานบริการโลหิตของประเทศไทยมีความก้าวหน้า เติบโตใต้ร่มพระบารมีตลอดมา จนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมาจวบจนปัจจุบัน เหล่าพสกนิกรชาวไทยยังคงคำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณเสมอมาไม่เสื่อมคลายในศุภสมัย และเพื่อเคารพยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว สังคม ที่ผู้เป็นลูกจะต้องเคารพเทิดทูนพระคุณด้วยความกตัญญู

          จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบริจาคโลหิต โดยจัดกิจกรรม “คิดถึงพ่อ ขอทำดีด้วยการบริจาคโลหิต” ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ถนนอังรีดูนังต์

          ร่วม “คิดถึงพ่อ” ทำดีด้วยการบริจาคโลหิต ตลอดเดือนธันวาคม 2565 ได้ที่

 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
 • หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง (Fixed Station)

        – สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค)                     – เดอะมอลล์ (บางแค) ชั้น P

        – เดอะมอลล์ (บางกะปิ) ชั้น 3                              – เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ (งามวงศ์วาน) ชั้น 5

        – เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขาท่าพระ ชั้น 1                  – ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม สุขุมวิท ชั้น M

        – บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)

          ส่วนภูมิภาคบริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต

                                                          ******************************************

                                                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565

แนวทางปฎิบัติการรับบริจาคโลหิตในสถานการณ์ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2565 ยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการเป็นโรคติดต่ออันตรายและกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

เนื่องในโอกาส 53 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย บริจาคโลหิต รับรูปหล่อบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ เสริมมงคลชีวิต

มาตรการคัดกรองโรคฝีดาษวานร🐒สำหรับการรับบริจาคโลหิต🩸ฉบับที่ 1
📝ผู้บริจาคโลหิตสามารถคัดกรองตนเองก่อนการบริจาคโลหิตได้ ดังนี้
🔻
🚨ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
👉งดบริจาคชั่วคราว อย่างน้อย 21 วัน
👤⬆️ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือ
= ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อฝีดาษวานร ในระยะ 1.5 – 2 เมตร เป็นเวลามากกว่า 3 ชั่วโมง
= ผู้ที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อฝีดาษวานร
= ผู้ที่สัมผัสกับสิ่งของที่มีสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อฝีดาษวานร เปื้อนอยู่ เช่น เสื้อผ้า
.
🚨ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อฝีดาษวานร
👉ต้องหายป่วยแล้ว อย่างน้อย 21 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการ
👉ต้องไม่มีอาการต่างๆ รวมทั้งผื่นหลงเหลืออยู่ อย่างน้อย 14 วัน
.
🚨ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร Jynneos vaccine (Non – replicating vaccine)
✅🩸สามารถบริจาคโลหิตได้ **เมื่อหายจากอาการข้างเคียง**
.🔍👤เช็คสักนิด ก่อนมาบริจาคโลหิต🩸เพื่อความปลอดภัยของท่านและส่วนรวม🏥

มาตรการคัดกรองโรคฝีดาษวานร? สำหรับการรับบริจาคโลหิต ฉบับที่ 1

มาตรการคัดกรองโรคฝีดาษวานร🐒สำหรับการรับบริจาคโลหิต🩸ฉบับที่ 1
📝ผู้บริจาคโลหิตสามารถคัดกรองตนเองก่อนการบริจาคโลหิตได้ ดังนี้
🔻
🚨ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
👉งดบริจาคชั่วคราว อย่างน้อย 21 วัน
👤⬆️ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือ
= ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อฝีดาษวานร ในระยะ 1.5 – 2 เมตร เป็นเวลามากกว่า 3 ชั่วโมง
= ผู้ที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย / ผู้ติดเชื้อฝีดาษวานร
= ผู้ที่สัมผัสกับสิ่งของที่มีสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อฝีดาษวานร เปื้อนอยู่ เช่น เสื้อผ้า
.
🚨ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อฝีดาษวานร
👉ต้องหายป่วยแล้ว อย่างน้อย 21 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการ
👉ต้องไม่มีอาการต่างๆ รวมทั้งผื่นหลงเหลืออยู่ อย่างน้อย 14 วัน
.
🚨ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร Jynneos vaccine (Non – replicating vaccine)
✅🩸สามารถบริจาคโลหิตได้ **เมื่อหายจากอาการข้างเคียง**
.🔍👤เช็คสักนิด ก่อนมาบริจาคโลหิต🩸เพื่อความปลอดภัยของท่านและส่วนรวม🏥

ปลุกพลังเลือดใหม่! บริจาคโลหิต 22-26 สิงหาคมนี้ รับเสื้อยืด Blood Hero เป็นที่ระลึก

     เชิญชวนคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 17-22 ปี ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต” ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 รับเสื้อยืด BLOOD HERO จำนวนจำกัดเพียง 10,000 ตัว เป็นที่ระลึก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัด และสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอกับโรงพยาบาลทั่วประเทศในช่วงวิกฤต COVID-19

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิต และสื่อสารองค์กร โทร. 02-255-4567, 02-263-9600 ต่อ 1743,  1752

จุดรับและแจกเสื้อ :
 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง
 • หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่งในเขตกรุงเทพฯ (Fixed Station)

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนประกวดออกแบบลายเสื้อยืด เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2565

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนเชิญเยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด “20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ประเทศไทย” เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2565 (World Marrow Donor Day 2022) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 18,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565

          รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วย มาตั้งแต่ปี 2545 สามารถจัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตได้ จำนวน 312,601 ราย ซึ่งมีผู้ที่สามารถบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตให้กับผู้ป่วยได้จริงเพียง 518 ราย และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตอีก 2,615 ราย อาทิ ผู้ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มุ่งมั่นรณรงค์จัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดโลหิตรายใหม่ เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดมากขึ้น

          เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 20 ปี ของการจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ในประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชน ร่วมประกวดออกแบบลายเสื้อยืด “20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ ในประเทศไทย” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 18,000 บาท ผลงานชนะเลิศจะได้รับการตีพิมพ์ลายเสื้อ เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตและลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครสเต็มเซลล์ ระหว่างวันที่ 12-17 กันยายน 2565 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการสมัครและส่งผลงาน

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ blooddonationthai.com กรอกใบสมัครและ ส่งผลงานการออกแบบมายัง e-mail : blood@redcross.or.th ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2565

  ประกาศผลรางวัล วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ทาง Facebook ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร โทร.02-255-4567, 02-263-9600 ต่อ 1743, 1752 และ 1753

กาชาดชวนพสกนิกรชาวไทย น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดเดือนสิงหาคม 2565

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ น้อมจิตบริจาคโลหิต ถวายสดุดี 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ตลอดเดือนสิงหาคม 2565

     รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย วันที่ 12 สิงหาคม 2499 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 66 ปี ใต้ร่มพระบารมีที่สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ในการประกอบพระราชกรณียกิจคุณูปการแก่สภากาชาดไทย ทำให้กิจการของสภากาชาดไทยมีความก้าวหน้ายั่งยืนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงาน ตามหลักมนุษยธรรมและหลักการกาชาดสากล เพื่อความผาสุข ความเจริญของประชาชนและประเทศไทยตราบจนปัจจุบัน ด้วยความสนพระราชหฤทัย สนับสนุนงานด้านบริการโลหิตมาตั้งแต่ต้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึก แก่ผู้บริจาคโลหิตครบตามที่สภากาชาดไทยกำหนด นับเป็นแรงจูงใจ และเป็นความปีติภาคภูมิใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ทำให้สภากาชาดไทยมีผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดมา

     ในการนี้ ทรงมีพระราชดำรัสขอบคุณผู้บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึก ผู้บริจาคโลหิต ในพิธีเปิดงาน “ดุจสายทิพย์ธารา” เพื่อผู้บริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2536 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ความว่า “การบริจาคโลหิตของท่าน คือ ทานอันบริสุทธิ์ ด้วยท่านพร้อมที่จะให้โดยไม่คำนึงว่าผู้รับจะเป็นใครและให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากท่านจะเสียสละโลหิตในกาย และเสียสละเวลาในการประกอบงานแล้ว หลายท่านยังต้องอุตสาหะเดินทางไปยังหน่วยรับบริจาคโลหิตต่างๆ ด้วยความยากลำบาก เพื่อจะได้บำเพ็ญทานอันบริสุทธิ์นี้ ด้วยศรัทธาที่แรงกล้ายิ่ง”

     ตามที่รัฐบาลเห็นควรให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรมชวนเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1760, 1761

BLOOD HERO ปี 3 รวมพลังฮีโร่สุขภาพดี บริจาคโลหิต ช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ รับ “เหรียญบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์” เสริมมงคลชีวิต ให้สุขภาพดี

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนซุปเปอร์ฮีโร่ ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมพลังบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ ที่จำเป็นต้องได้รับโลหิตในการรักษาจำนวนมาก รับ “เหรียญบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์” เสริมมงคลชีวิต ให้สุขภาพดี ตลอดเดือนกรกฎาคม 2565

          รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศขาดแคลนโลหิตสะสมยาวนานกว่า 6 เดือน โดยในภาวะปกติจะต้องมีโลหิตบริจาครักษาผู้ป่วยเดือนละ 200,000 ยูนิต แต่ปัจจุบันได้รับโลหิตทั้งประเทศเพียง 150,000-160,000 ยูนิต ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัด นอกจากนี้โลหิตยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะสูญเสียโลหิตเฉียบพลัน และผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องใช้โลหิตเป็นประจำ จึงเป็นที่มาของโครงการ Blood Hero ปี 3 เพื่อกระตุ้นและรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต ทำให้มีการบริจาคอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ มีผู้บริจาคโลหิตรายใหม่เพิ่มมากขึ้น ให้มีปริมาณโลหิตคงคลังที่เพียงพอ”

          ผู้บริจาคโลหิตตลอดเดือนกรกฎาคม 2565 ทั่วประเทศ รับ “เหรียญบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์” โดยผ่านพิธีมังคลาภิเษก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ประธานฝ่ายฆราวาส

ความเชื่อและความศรัทธาต่อ “บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์”

 • บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ นับเป็นบุคคลสำคัญครั้งพุทธกาล เป็นหมอหลวงประจำราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธ และเป็นหมอประจำพระพุทธองค์ มีบทบาทถวายคำแนะนำให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ พระวินัยและระเบียบปฏิบัติหลายข้อ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงเทศนาเรื่องความสามารถของท่าน 4 ประการ คือ ฉลาดในโรค ฉลาดในการรักษาโรค ฉลาดในการกำจัดโรคที่เกิดขึ้นแล้ว และฉลาดในการสังเกตอาการของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว เปรียบเทียบกับหลักอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
 • เป็นที่รักใคร่ เป็นคนดี มั่นคงในศีลธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต สร้างบรรทัดฐานวิธีการรักษา และส่วนประกอบตำรายา ขึ้นเป็นแบบแผนไว้มากมาย
 • เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์และเภสัชกรรมที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่าบุคคลสำคัญที่วงการแพทย์ทั่วโลกนับถือ เป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไปตราบจนทุกวันนี้

ที่มา: วารสารศึกษาศาสตร์ มมร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) / บทความวิชาการ โดย พระมหาฉัตรชัยสุฉตฺตชโย หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1760, 1761

เกณฑ์การรับบริจาคโลหิต กรณีผู้บริจาคใช้สารควบคุม สารเสพติด

…เกณฑ์การรับบริจาคโลหิต กรณีผู้บริจาคใช้สารควบคุม สารเสพติด…

🔻สารเสพติดและสารควบคุม
👉สารควบคุมที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท🍃เช่น กัญชา กัญชง กระท่อม (ใช้เป็นยาหรือบริโภคเป็นอาหาร เครื่องดื่ม)
🥴กรณีใช้เป็นประจำ
ตั้งแต่ 1 ครั้ง / สัปดาห์ขึ้นไป
🚨งด 7 วัน ก่อนบริจาคโลหิต🩸
 
😌กรณีใช้เป็นครั้งคราว
🚨งด 24 ชั่วโมง ก่อนบริจาคโลหิต🩸
📌หมายเหตุ : ในวันที่บริจาคโลหิตต้องไม่มีอาการ มึนงง สับสน
 
👉สารเสพติดชนิดกิน💊
📆ต้องเลิกเสพแล้ว**เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมั่นใจว่าไม่กลับไปเสพอีก จึงจะสามารถบริจาคโลหิตได้🩸
 
👉สารเสพติดชนิดฉีด💉
❌งดบริจาคโลหิตถาวร แม้จะเลิกฉีดแล้วก็ตาม เนื่องจากเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางโลหิตและมีผลต่อจิตประสาท😵

🔻การดื่มแอลกอฮอล์🥂
🍺ดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราว
🚨ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง🕐ก่อนและหลังบริจาคโลหิต🩸
📌หมายเหตุ : เนื่องจากมีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต ร่างกายขาดน้ำ อีกทั้งฟื้นตัว
หลังการบริจาคช้ากว่าปกติ
 
🍻ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
🚨ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ 7 วัน ก่อนบริจาคโลหิต🩸
📌หมายเหตุ : อาจมีการทำงานของตับบกพร่อง ร่างกายไม่สามารถขจัดแอลกอฮอล์
ออกจากโลหิตได้ดี เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย

 

🎙ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1760, 1761