รวมพลังบริจาคสเต็มเซลล์ ช่วยให้โลกพ้นวิกฤติ ในสัปดาห์วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก ระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรมบริจาคโลหิตและลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2564 ระหว่างวันที่ 13 – 18 กันยายน 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมรับเสื้อยืด “Thank You Stem Cells Donor” เป็นที่ระลึก
วันที่ 15 กันยายน 2564  บรรยากาศ Live สด งานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “การบริจาค Stem Cells replika órák ช่วยให้โลกพ้นวิกฤติ”  ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
สาระความรู้มากมายเกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์ในหัวข้อ “Match อย่างไรให้ตรงกับผู้ป่วย”
  • โดย นางศิริลักษณ์ เพียรเจริญ หัวหน้าศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 ประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยและผู้บริจาคในหัวข้อ “การรักษาผู้ป่วย และประสบการณ์จากการเป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์”
  • โดย พ.อ. รศ. นายแพทย์รชต ลำกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ความรู้สึกของผู้ป่วยที่ได้ร้บการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ในหัวข้อ ” ปาฏิหารย์คู่แท้สเต็มเซลล์ที่มาพร้อมกับชีวิตใหม่”
  • โดยคุณมนทิรา อร่ามกิจโพธา อดีตผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน RML และโรคไขกระดูกบกพร่อง MDS ที่ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
 ดำเนินรายการ โดยนางสาวศธัญท์ฉัตร จิราธรสิริกุล สมาชิกกลุ่มอาสาสมัคร GLOBAL SHAPERS BANGKOK

กาชาดเปิดรับบริจาคโลหิตในบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) แห่งแรกในประเทศไทย

          วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ และนางสาวเพลินพิศ เจริญศาสตรารักษ์ เจ้าของบ้านทรงไทย โดยจัดตั้งเป็นห้องรับบริจาคโลหิตประจำ หรือ Fixed Station แห่งใหม่ เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตรูปแบบวิถีใหม่ ลดการแออัดของผู้บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และเป็นหน่วยสนับสนุนในการรับบริจาคโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมหน่วยรับบริจาคโลหิต และให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตบ้านทรงไทย

         หน่วยรับบริจาคโลหิตบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) ได้รับการสนับสนุนจาก ครอบครัวเจริญศัสตรารักษ์ บริจาคที่ดินพร้อมบ้านทรงไทย ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 42 ตารางวา ตามความประสงค์ของบิดา (พันตรีชิน เจริญศัสตรารักษ์) และมารดา (นางทำเนาว์ สิงหเสนี) เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเปิดรับบริจาคโลหิต ทุกวัน เวลา 09.00 – 15.00 น. (พักกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.) ปิดทำการ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
 
          ผู้บริจาคโลหิตสามารถเดินทางไปสัมผัสการบริการโลหิตในอดีตแบบคลาสสิค ได้สะดวกสบายโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีวงศ์สว่าง ห่างจากบ้านทรงไทยเพียง 350 เมตร
 
 
 
 
 
 

รวมพลังผู้นำการจัดหาโลหิต เดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 19

          วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงาน เดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 19 พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย โดยเริ่มปล่อยขบวนจากศูนย์บริการโลหิตฯ ถนนอังรีดูนังต์ เข้าสู่ถนนพระราม 1 เลี้ยวซ้ายสี่แยกมาบุญครอง เข้าสู่ถนนพญาไท มุ่งตรงไปสี่แยกจามจุรีสแควร์ เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าสถานเสาวภา และกลับมายังศูนย์บริการโลหิตฯ รวมระยะทาง 4.5 กิโลเมตร และพบกับเหล่า Super Hero ร่วมสร้างสีสัน สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชมรมต่างๆ และประชาชนทั่วไป กว่า 1000 คน ร่วมเดินเพื่อสุภาพฯ ภายในงานยังมีการจับรางวัลหางบัตรงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 19 เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

 

   

 

 

   

 

 

รวมพลังอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ “วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก” 2562

วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562 ร่วมด้วย นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และ นางปิยนุช โป่รงฟ้า ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โอกาสนี้ ได้มีพิธีมอบเหรียญ โล่รางวัลและใบประกาศ แก่นักวิ่ง Stem Cells Virtual Run – วิ่งต่อชีวิต…ช่วยผู้ป่วยปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ที่เก็บระยะสะสมได้มากที่สุด 3 ท่าน ได้แก่ คุณปัญญวีร์ ชัยยะศิริสุวรรณ ระยะทาง 1,311.84 กิโลเมตร คุณณกิตติชัย สนิท ระยะทาง 900.29 กิโลเมตร คุณสมพงษ์ พันธุ์ชัย ระยะทาง 859.25 กิโลเมตร และการเสวนา เรื่อง “โรคเลือด หายขาดได้ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” โดย ผศ.นพ.อุษณรัศมิ์ อนุพันธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ร่วมด้วย คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ นักวิ่งสร้างแรงบันดาลใจ คุณนันทนัช วาณิชยเศรษฐกุล ผู้บริจาคสเต็มเซลล์ และ คุณเอิร์ท ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ พิธีกรชื่อดัง พร้อมการแสดงจากศิลปินดาราและอาสายุวกาชาด ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ “กำเนิดวันผู้บริจาคเสต็มเซลล์โลก” และ “จากใจผู้รับ…ถึงคู่แท้สเต็มเซลล์” และเกมสนุกชิงรางวัล ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 1,542 คน ได้รับโลหิตบริจาค จำนวนทั้งสิ้น 1,414 ยูนิต อาสาสมัครลงทะเบียนบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จำนวน 148 ราย

พิธีเปิดจำหน่ายบัตรงานเดินการกุศลครั้งที่ 19

          วันที่ 25 กันยายน 2562เวลา 10.30 น. นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน“จำหน่ายบัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ” ครั้งที่ 19 ร่วมด้วย นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ห้องจัดนิทรรศการ Banking Hall ชั้น 1 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม โดยมีศิลปินดาราจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด(ช่อง 7HD) ท็อปไลน์ มิวสิค และศิลปินลูกทุ่ง ฯลฯ ร่วมจำหน่ายบัตรเดินการกุศลฯ ระหว่างวันที่ 25–27 กันยายน 2562 เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  

 

          งานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 19 จัดขึ้นโดย คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จุดเริ่มต้นระยะทางจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มุ่งหน้าไปแยกเฉลิมเผ่า ผ่านห้างสรรพสินค้าพารากอน จามจุรีสแควร์ สถานเสาวภา เข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์ และกลับเข้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รวมระยะทาง 4.5 กิโลเมตร เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริจาคโลหิต ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชมรมผู้บริจาคโลหิตและประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศล ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ด้วยการร่วมเดิน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี สำหรับรายได้จากการจำหน่ายบัตรฯ จะนำสมทบทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ทำหน้าที่ในการจัดหาโลหิต ให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุด สำหรับนำไปรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป

          ผู้สนใจสามารถร่วมทำบุญซื้อบัตรเดินการกุศลฯ ราคาใบละ 20 บาท และเสื้อยืดงานเดินการกุศลฯ ในราคา 130 บาท ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2562 นอกจากจะได้ร่วมทำบุญซื้อบัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพฯ แล้ว สามารถส่งหางบัตร ลุ้นรับรางวัลมากมาย อาทิ สร้อยคอทองคำ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2256 4300, 0 2263 9600 – 99 ต่อ 1101, 1753, 1760

***********************************